Nabídka SSL certifikátů pro státní organizace a instituce

Jste státní organizace nebo instituce? Všem státním organizacím nabízíme získat slevu ve výši 5-10 % z ceny objednaných SSL certifikátů. V případě zájmu o SSL certifikát nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

SSLmarket doporučuje použití EV SSL certifikátů pro veřejnou správu

Shromažďování a práce s osobními údaji občanů je denní činností většiny veřejné správy. Dynamický rozvoj e-Governmentu doprovází i přesun agend veřejné správy na internet a využití internetu jako prostředku komunikace s občany. Ochrana citlivých osobních údajů je cílem každého zodpovědného provozovatele webových stránek či aplikací. Je proto důležité chránit webové stránky nezaměnitelným symbolem bezpečnosti – zeleným adresním řádkem.

Certifikát se zeleným pruhem je symbolem důvěry na internetu. S SSL certifikátem máte jistotu, že komunikaci a přenášená data nemůže nikdo odposlouchávat a zneužít. Certifikát s rozšířeným EV ověřením navíc garantuje pravou identitu provozovatele certifikátu, která byla ověřena nezávislou certifikační autoritou dle nejpřísnějších měřítek. Jméno organizace provozovatele uvidí každý návštěvník vedle internetové adresy.